درباره ما

دست اندر کاران این مجموعه از حدود 6 سال پیش با توجه به خلاء موجود در زمینه اطلاع رسانی در صنعت زنبورداری تصمیم به انتشار مجله زنبورداران پیشرو گرفتند. این نشریه پیش از این بعنوان ضمیمه نشریات دیگر منتشر می شد ، مجله زنبورداران پیشرو با روش خبری ، آموزشی و تحلیلی با درج اخبار ، رویدادها ، تحلیل و مقالات مرتبط به صنعت زنبورداری سعی دارد خلاء اطلاع رسانی در صنعت زنبورداری را به قدر سهم و بضاعت خود پوشش دهد.

در حال حاضر مجله زنبورداران پیشرو به صورت دو ماهنامه منتشر می شود که امیدواریم با همراهی کلیه بهره برداران و حمایت های معنوی آنان فاصله انتشار کوتاه شود. امید آنکه با همکاری همه فعالان عرصه زنبورداری بتوان این نشریه را هر روز پر بار تر کرد.

این نشریه کاملا مستقل است و به هیچ گروه ، سازمان ، و یا اتحادیه ای وابستگی ندارد.

این نشریه تنها با همراهی و همگامی شما بهره برداران عرصه زنبورداری می تواند بقاء و موجودیت خود را حفظ کند و گسترش دامنه مخاطبان بر دوام انتشار بسیار موثر است. بنابراین با اشتراک مجله زنبورداران پیشرو برپایداری انتشار و گسترش آگاهی های علمی و کاربردی در صنعت زنبورداری تلاش کنید.

نسخه چاپیارسال به دوستاندفعات بازدید: 346812345
تعداد آرا: 1

نظر شما: